img-man-reading

Iako naš prioritet predstavljaju individualni časovi, grupni časovi takođe mogu biti odličan izbor za Vas.

Međutim, s obzirom da je naš cilj da se svakom polazniku posvetimo što je moguće više tokom časa, grupa može da se sastoji od najviše četiri polaznika.

Grupni časovi engleskog jezika su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u interaktivnoj komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.

Časovi su osmišljeni tako da polaznici komuniciraju u parovima ili malim grupama, a ne samo sa predavačem. Međusobna komunikacija utiče na izgradnju samopouzdanja polaznika i predstavlja simulaciju realnih životnih situacija u kojima strani jezik može biti potreban.

Profesor je taj koji vodi tok časa u pravcu osnovnih veština – čitanje, razgovor, slušanje i pisanje, uz podršku gramatike i učenja novih reči i fraza, ali polaznici se postepeno uvode u samostalan rad.