trad-simultanea-cabina Imamo veliko iskustvo u pružanju ovakvih usluga na različitim poslovnim seminarima, prezentacijama, sastancima, predavanjima, konferencijama za štampu, i drugim javnim događajima.

Prilikom ovakvog prevoda prevodilac govori tek pošto govornik izvornog jezika završi iznošenje poruke. Dok govornik saopštava ono što želi, konsekutivni prevodilac sluša, pamti i najčešće beleži delove govora. Govornik se zaustavlja posle svakog segmenta da bi prevodilac taj segment preveo.

U dogovoru sa klijentom, moguće je odrediti da li će dotični segmenti govora biti kraći ili duži, kao i druge detalje i pripremu za određeni skup, kao što je proučavanje materijala ili tematike koja će biti zastupljena na skupu.